Nha Khoa Tổng Quát

image01

Nha Khoa Trẻ Em

image01

Chỉnh Nha

image01

Nha Khoa Kỹ Thuật Cao - Implant

image01

NHA KHOA THIÊN VŨ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA

ĐIỀU TRỊ NHA CHU ĐƠN VỊ  GIÁ NIÊM YẾT (VND)  GHI CHÚ
CẠO VÔI RĂNG 2 HÀM                                    250,000 ₫ VÔI ÍT
                                   350,000 ₫ VÔI NHIỀU
CẠO VÔI RĂNG SỮA 2 HÀM                                    200,000 ₫  
NẠO TÚI NHA Chu RĂNG                                    500,000 ₫  
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH NƯỚU RĂNG                                  2,000,000 ₫  
DEEP CLEAN 1 HÀM                                  1,200,000 ₫  
       
TẨY TRẮNG RĂNG ĐƠN VỊ  GIÁ NIÊM YẾT (VND)  GHI CHÚ
TẨY TRẮNG RĂNG TẠI GHẾ 2 HÀM                                  3,000,000 ₫  
TẨY TRẮNG RĂNG TẠI NHÀ 2 HÀM                                  2,000,000 ₫  
THUỐC TẨY TRẮNG ỐNG                                    300,000 ₫  
MÁNG TẨY TRẮNG 2 HÀM                                    250,000 ₫  
       
NHỔ RĂNG ĐƠN VỊ  GIÁ NIÊM YẾT (VND)  GHI CHÚ
RĂNG NGẦM 1 RĂNG                                  1,500,000 ₫  
RĂNG SỮA 1 RĂNG                                    100,000 ₫  
RĂNG VĨNH VIỄN 1 CHÂN 1 RĂNG                                    300,000 ₫  
RĂNG VĨNH VIỄN 2 CHÂN 1 RĂNG                                    500,000 ₫  
RĂNG VĨNH VIỄN 3 CHÂN 1 RĂNG                                    700,000 ₫  
RĂNG KHÔN HÀM TRÊN 1 RĂNG                                  1,000,000 ₫  
                                 1,200,000 ₫ TIỂU PHẨU
RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI 1 RĂNG                                  1,200,000 ₫ TIỂU PHẨU (TÙY ĐỘ KHÓ)
                                 1,500,000 ₫
                                 2,000,000 ₫
                                 3,000,000 ₫
CHÂN RĂNG 1 CHÂN RĂNG                                    200,000 ₫  
CHÂN RĂNG 2 CHÂN RĂNG                                    300,000 ₫  
CHÂN RĂNG 3 CHÂN RĂNG                                    400,000 ₫  
CẮT CHÓP RĂNG RĂNG                                  4,000,000 ₫  
       
CHỮA RĂNG - NỘI NHA ĐƠN VỊ  GIÁ NIÊM YẾT (VND)  GHI CHÚ
CHIA CHÂN RĂNG RĂNG                                    300,000 ₫  
TRÁM RĂNG SỮA RĂNG                                    200,000 ₫  
TRÁM CỔ RĂNG RĂNG                                    300,000 ₫  
TRÁM RĂNG VĨNH VIỄN RĂNG                                    250,000 ₫ 1 MẶT
                                   350,000 ₫ 2 MẶT
                                   450,000 ₫ 3 MẶT
TRÁM KHE RĂNG RĂNG                                    500,000 ₫  
TRÁM BÍT HỐ RÃNH RĂNG                                    200,000 ₫  
ĐÍNH ĐÁ, KIM CƯƠNG RĂNG                                    700,000 ₫ CỦA KHÁCH MANG
LẤY TỦY RĂNG SỮA RĂNG                                    500,000 ₫  
LẤY TỦY RĂNG VĨNH VIỄN RĂNG                                  1,000,000 ₫  
LẤY TỦY LẠI RĂNG                                  2,000,000 ₫  
LẤY TỦY KỸ THUẬT CAO RĂNG                                  3,000,000 ₫  
POST KIM LOẠI CÁI                                    200,000 ₫  
POST CARBON CÁI                                    400,000 ₫  
POST THỦY TINH CÁI                                    600,000 ₫  
ĐẮP MẶT RĂNG RĂNG                                    800,000 ₫  
GẮN LẠI RĂNG RĂNG                                    200,000 ₫  
ĐÚC CORE RĂNG RĂNG                                    400,000 ₫  
PIN RĂNG                                    350,000 ₫  
       
CHỈNH NHA ĐƠN VỊ  GIÁ NIÊM YẾT (VND)  GHI CHÚ
CHỈNH NHA PHÒNG NGỪA 2 HÀM                                10,000,000 ₫  
CHỈNH NHA - MẮC CÀI KIM LOẠI 1 HÀM                                15,000,000 ₫  
2 HÀM                                30,000,000 ₫  
CHỈNH NHA - MẮC CÀI SỨ 1 HÀM                                20,000,000 ₫  
2 HÀM                                40,000,000 ₫  
MẶT PHẲNG NGHIÊNG CÁI                                  3,000,000 ₫ TÙY MỨC ĐỘ
                                 6,000,000 ₫
MINIVIS CON                                  3,000,000 ₫  
FORSUS CÁI                                  5,000,000 ₫  
HEADGEAR CÁI                                  5,000,000 ₫  
KHÍ CỤ DUY TRÌ HÀM                                  1,000,000 ₫  
       
PHỤC HÌNH THÁO LẮP ĐƠN VỊ  GIÁ NIÊM YẾT (VND)  GHI CHÚ
RĂNG TẠM RĂNG                                    300,000 ₫  
RĂNG NHẬT RĂNG                                    450,000 ₫  
RĂNG MỸ RĂNG                                    550,000 ₫  
RĂNG COMPOSITE RĂNG                                    600,000 ₫  
RĂNG SỨ RĂNG                                    700,000 ₫  
NỀN BIOSOFT NỀN                                  2,000,000 ₫  
HÀM KHUNG BIOSOFT HÀM                                  3,500,000 ₫  
HÀM KHUNG Ni-Cr HÀM                                  3,000,000 ₫  
HÀM KHUNG TITAN HÀM                                  4,000,000 ₫  
HÀM KHUNG Cr-Co HÀM                                  5,000,000 ₫  
ATTACHMENT ĐƠN CÁI                                  2,000,000 ₫  
ATTACHMENT ĐÔI CÁI                                  3,000,000 ₫  
KHUNG ATTACHMENT CÁI                                  3,000,000 ₫  
LƯỚI HÀM CÁI                                    300,000 ₫  
VÁ HÀM CÁI                                    500,000 ₫  
KEO DÁN HÀM (FIXODENT) TUÝP                                    250,000 ₫  
THAY RON HÀM THÁO LẮP RON    
       
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH ĐƠN VỊ  GIÁ NIÊM YẾT (VND)  GHI CHÚ
MÃO RĂNG SỮA RĂNG                                  1,000,000 ₫  
CÙI GIẢ RĂNG                                    350,000 ₫  
MẶT DÁN VENEER RĂNG                                  6,500,000 ₫ TÙY SỐ LƯỢNG
                                 8,000,000 ₫
ONLAY - INLAY RĂNG                                  4,000,000 ₫  
MÃO SỨ THƯỜNG RĂNG                                  1,500,000 ₫  
MÃO SỨ TITAN RĂNG                                  2,500,000 ₫  
MÃO SỨ PALLADIUM RĂNG                                  3,000,000 ₫  
MÃO SỨ ZIRCONIA RĂNG                                  4,500,000 ₫  
MÃO SỨ CERCON RĂNG                                  5,000,000 ₫  
MÃO SỨ CERCON HT CAD RĂNG                                  6,000,000 ₫  
MÃO SỨ KIM LOẠI QUÝ RĂNG  THEO THỜI GIÁ   
       
TRỤ IMPLANT ĐƠN VỊ  GIÁ NIÊM YẾT (VND)  GHI CHÚ
IMPLANT DENTIUM MỸ TRỤ                                21,000,000 ₫ CÓ ABUMENT
IMPLANT NOBEL BIOCARE TRỤ                                25,000,000 ₫ CÓ ABUMENT
IMPLANT NOBEL ACTIVE TRỤ                                28,000,000 ₫ CÓ ABUMENT
IMPLANT STRAUMANN TRỤ                                30,000,000 ₫ CÓ ABUMENT
IMLANT SOUTHERN TRỤ                                17,000,000 ₫ CÓ ABUMENT
IMPLANT TẠI BỆNH VIỆN LẦN                                  7,000,000 ₫ KHÁCH TỰ TRẢ
       
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT ĐƠN VỊ  GIÁ NIÊM YẾT (VND)  GHI CHÚ
RĂNG SỨ KIM LOẠI Ni-Cr RĂNG                                  2,500,000 ₫  
RĂNG SỨ TITAN RĂNG                                  3,000,000 ₫  
RĂNG SỨ KIM LOẠI Cr-Co RĂNG                                  4,000,000 ₫  
RĂNG SỨ ZIRCONIA RĂNG                                  5,500,000 ₫  
RĂNG SỨ CERCON RĂNG                                  6,000,000 ₫  
RĂNG SỨ PALLADIUM RĂNG                                  6,000,000 ₫  
RĂNG TẠM RĂNG                                  1,000,000 ₫  
       
TRỒNG RĂNG IMPLANT ĐƠN VỊ  GIÁ NIÊM YẾT (VND)  GHI CHÚ
ALL-ON-4 NOBEL HÀM                               180,000,000 ₫  
ALL-ON-6 NOBEL HÀM                               240,000,000 ₫  
ALL-ON-6 BIOTEM HÀM                               160,000,000 ₫  
ALL-ON-4 SPIRAL TECH USA HÀM                               180,000,000 ₫  
ALL-ON-6 SPIRAL TECH USA HÀM                               240,000,000 ₫  
CẤY GHÉP IMPLANT GÒ MÁ    LIÊN HỆ TƯ VẤN   
       
NƯỚU, XƯƠNG, XOANG ĐƠN VỊ  GIÁ NIÊM YẾT (VND)  GHI CHÚ
NÂNG XOANG KÍN VỊ TRÍ                                  6,000,000 ₫  
NÂNG XOANG HỞ VỊ TRÍ                                12,000,000 ₫  
GHÉP NƯỚU VỊ TRÍ                                  2,000,000 ₫  
GHÉP ALLODEM/MEGADEM VỊ TRÍ                                  5,000,000 ₫  
GHÉP XƯƠNG BỘT VỊ TRÍ                                  4,000,000 ₫  
GHÉP XƯƠNG ĐỒNG CHỦNG VỊ TRÍ                                  6,000,000 ₫  
GHÉP XƯƠNG TỰ THÂN VỊ TRÍ                                10,000,000 ₫  
MÀNG XƯƠNG COLLAGEN VỊ TRÍ                                  6,000,000 ₫  
MÀNG XƯƠNG TITAN VỊ TRÍ                                10,000,000 ₫  
THÁO IMPLANT RĂNG                                  2,000,000 ₫  
TẠO LỔ VIS CHO PHỤC HÌNH TRÊN IMPLANT RĂNG                                    200,000 ₫